Vi håper alle korpsene har det etter forholdene bra i denne spesielle tiden, og at dere greier å tilby medlemmene deres en eller annen form for aktivitet i korpset. Vi vet at det gjennomføres mange ulike former for digitale øvelser og møtefora i mange av korpsene våre, og er imponert over hvor raskt mange har tilpasset seg den nye situasjonen i samfunnet.

Vi i NMF Hordaland ønsker å invitere dere til et  informasjonsmøte. Møtet vil vare i 30 minutter og foregå på den digitale plattformen Zoom. På dette møtet vil vi informere om NMFs arbeid og pågående prosesser omkring vår aktivitet og hva vi gjør mtp. korpsenes situasjon.

Temaer vi vil gjennomgå er:

  • Hvordan går det?
  • Ta vare på medlemmene – hva kan vi gjøre?
  • Øvinger – tips og råd 
  • 17. Mai

Økonomi/Søknader

Hva kan NMF bidra med videre?

Tidspunkt for møtene [påmelding åpner fredag 24. april]

Tirsdag 28.04:

Kl. 18.00 – 18.30 – Skolekorps

Kl. 19.00 – 19.30 – Skolekorps

Kl. 20.00 – 20.30 – Voksenkorps

Torsdag 30.04:

Kl. 18.00 – 18.30 – Voksenkorps

Kl. 19.00 – 19.30 – Voksenkorps

Kl. 20.00 – 20.30 – Skolekorps