Vi trenger hjelp til følgende arrangementer i kronologisk rekkefølge:

Midtnorsk mesterskap drill 19.-20. mars 2021
Honorar: kr. 20.000,- Dette arrangementet har over flere år vokst til å bli et 2-dagers arrangement.

Nordvesten Sogn og Fjordane 17. april 2021 for skole- generasjonskorps.
Honorar: kr. 15.000,-

Økonomi:

Honoraret fra NMF Nordvest er kr. 15.000 for denne dagen. Det blir kun arrangert musikkonkurranse og ikke drillkonkurranse. Hvis dere velger å samarbeide med andre lokale korps, deler dere honoraret internt slik dere måtte ønske. I tillegg har dere mulighet til å tjene penger på kiosk og matsalg samt muligheter for annonsesalg.  I tillegg kan dere på eget initiativ sette opp et overnattingstilbud og sosiale aktiviteter på kvelden som dere kan ha inntekt på hvis dere vil.

Jobben består først og fremst i å være mannskap på dagen. Da må dere bemanne følgende poster:

  • Mottak/ velkomstskranke
  • vakthold konsertlokalet
  • dommervert
  • scenearbeidere 5 stk
  • følgeperson som guider korpsene fra garderobe til oppvarmingsgrom til scene
  • noen andre småoppgaver som vi evt. kan spørre dere om f.eks hjelpe oss med å skaffe blomster til premieutdeling.

Vi har også vår egen arrangørhåndbok som går i detalj på arbeidsoppgaver som dere skal få, link under:

Økonomi:

Korpset får et honorar av NMF Nordvest for jobben. Hvis det er klarert med eier av lokalet kan dere tjene penger på kiosk/ matservering.

Inngang på premieutdeling skal være gratis for deltagere og NMF Nordvest vil være med på å bestemme innhold/regi på premieseremoni.

Musikk:
Håndbok for konkurransearrangører Musikkonkurranser NMF Nordvest

Drill:

Håndbok for konkurransearrangører, korpsdrill NMF
( denne er skrevet også med tanke på privat gjennomføring)

 

Nordvestivalen 30. oktober 2021 (for vaksenkorps) arrangeres i 2021 i Sogn og Fjordane
Honorar: kr. 15.000
Se arbeidsbeskrivelse for NVSF over som har veldig like oppgaver.

Regionkorpssamling:

2020:
NUK 13.-15. november 2020.

2021:
NUK 23.-25. april 2021
NUB 23.-25. april 2021

NUK November 2021 (dato under utarbeidelse, men meld gjerne interesse)
NUB  November 2021 (dato under utarbeidelse, men meld gjerne interesse)

Teknisk arrangør av regionkorpssamling mottar følgende honorare for oppdraget:

Grunnpris:                        Kr 10.000,-

Pr. musikant på samling:  Kr 300,- Dei 300 skal dekkje kost/losji av deltakarane.

Minimumshonorar ved arrangering av samling for 1 regionkorps kr. 17.000,-

Hva skal søknaden inneholde?
En beskrivelse av lokalene som skal brukes. At det er klarert at lokalene er ledige. Hva dere kan tilføre arrangementet.

Videre lesning om hvilke oppgaver som skal dekkes:


Alle søknader om teknisk arrangøroppdrag sendes til:

Send en søknad til nordvest@musikkorps.no.

Frist til 1. oktober 2020