Norges Musikkorps Forbund (NMF) har bygget tiltaket FeriePULSE/HelgePULSE som er et gratis lavterskel musikkseminar for barn og ungdom i grunnskolealder med og uten tilknytning til korps.

Hovedmål for satsingen er bidra til at flere barn og unge finner veien til faste ukentlige kulturaktiviteter som kulturskole og korps og at flere blir værende i aktiviteten over lengre tid. Et viktig delmål er å gi grunnskolebarn uten ferieplaner gode opplevelser i ferien eller en helgeaktivitet å snakke om i skolegården. Videre er det et mål å synliggjøre korps/kulturskole som relevant fritidsaktivitet for flere og stimulere til økt samhandling lokalt mellom lag, foreninger og offentlige tjenester.

Denne høsten har Norsk Kulturskoleråd og NMF gått sammen om å søke midler slik at enda flere får muligheten til å gjennomføre prosjektet i sine lokalmiljø.

Med god faglig og organisatorisk støtte fra NMF og Norsk kulturskoleråd til gjennomføring i oppstarten, vil lokalmiljøet være styrket til å kunne fortsette med tiltaket i ettertid. Nærmere informasjon kommer om det blir mulig å gi tildeling. Et viktig kriterium er at kulturskoler og eventuelt andre avdelinger i kommunen søker sammen med korpsene.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Silvelin Havnevik eller  Birgitte Grong.

Her kan du se glimt fra VinterPULSE: