Konkurransen går av stabelen i Trivselshagen på Sandane med Breim skulekorps og Sandane skulekorps som teknisk arrangør.

Nordvesten Sogn og Fjordane er en årlig konsert– og underholdningskonkurranse for skole-, generasjonskorps og drill.

Konkurransen er åpen for alle korps som er medlem i NMF.

Nytt av året i musikkdelen:

Konkurranse medaljer
Nytt av året er at vi tilbyr konkurransemedalje til alle deltakerne. Medaljen blir et synlig bevis for deltakelse i konkurransen. I de andre regionen har barna tatt i mot medlajen med stor glede og stolthet. Medlajen koster for kr 50,- pr. medalje. Medaljen er bygd opp slik at dere i år får både toppen (med logo formkonkurransen) og årstall, mens dere i fremtiden kun trenger å bestille årstall (kr 20) for de som har vært med før og topp og årstall for de som er med for første gang (kr 50). Det er valgfritt om dere ønsker medalje til korpsmedlemmene deres eller ikke og dere skriver inn hvor mange dere ønsker i påmeldingsskjemaet. Ønsker dere ikke medalje, skriv 0 ved dette valget.

Eksempel på hvordan medaljen er bygd opp:

915-Medaljerbilde_560

Aspirantseminar
Vi på kontoret ønsker at aspirantene skal få bli med og få vise seg frem! Derfor tilbyr vi i år, inkludert i påmeldingsavgiften til korpset, et eget aspirantseminar. Aspirantene får da være sammen i to timer hvor de lærer noen nye sanger og musikklek. Under premieutdelingen vil aspirantene fremføre det de har lært tidligere på dagen for foreldre og medmusikanter i salen.  Aspirantene får dermed sin egen arena under arrangementet! Blir det mange påmeldte blir seminaret satt opp med flere grupper og vi gjør det vi kan for at aspirantene ikke er på seminar samtidig som korpset spiller, slik at aspirantene kan sitte i salen når skolekorpset spiller! Påmelding til aspirantseminaret skjer samtidig som den generelle påmeldingen til korpset. Har dere ingen aspiranter som kan delta, skriv 0 ved dette valget.

Hvis det er korps som ønsker å sende sine aspiranter, men ikke skal delta i konkurransen, er deltakeravgiften kr 100 pr. aspirant.

Spillrekkefølge skolekorpskonkurranse:

Tidsskjema NV SF