I høst har NMF Hordaland utvidet staben og fått ny medarbeider i 60 prosent stilling som musikkonsulent/produsent. Beate G. Holmefjord (38) er allerede godt i gang, og skal blant annet arbeide med sommerkurs, Bjørgvinkonferansen og prosjektet Samspill for korps. Hun skal også ha ansvar for musikkfaglig rådgivning i regionen.

Beate har studert klarinett og praktisk pedagogikk ved Griegakademiet, Institutt for musikk ved UiB og ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. I tillegg til å arbeide for NMF Hordaland er hun klarinett og saksofonlærer i Bergen kulturskole og dirigent for Mathopen Skolekorps. Hun har siden 2002 vært aktiv som freelancemusiker og jobbet mye i Sjøforsvarets Musikkorps. Beate har også vært musikant og styreleder i Dragefjellets Musikkorps i flere år og i 2010 startet hun opp, sammen med Christel Florvåg og Maren Hjortland Vike, Bergen Treblåsensemble ( B3 )

– Etter å ha vært på plass noen uker, opplever jeg at NMF er en inspirerende, inkluderende og hyggelig arbeidsplass. Jeg gleder meg til å ta fatt på å jobbe nærmere med ulike prosjekter og komme i kontakt med musikanter, dirigenter og styreledere og oppfordrer korpsene til å ta kontakt. Jeg ønsker også å få til et tettere samarbeid med kulturskole og andre aktører i musikklivet i Hordaland,  sier Beate.