Harald Eikaas har takka ja til jobben som musikksjef i Norges Musikkorps Forbund. Eikaas har tidlegare vore konstituert generalsekretær i organisasjonen to gongar, og har også vore musikksjef i NMF frå 2003 – 2007.

Utdanna innan musikk

Han har dirigent- og musikkpedagogisk utdanning frå Det kgl. Danske Musikkonservatorium og vore frilansdirigent i inn- og utland, vore med på radio- og tv-produksonar, cd-innspelingar og han har vore dirigent for ein rekke korps i mange år. Han har også hatt oppdrag som styreleiar i Eikanger-Bjørsvik Musikklag og Søreide og Sandsli Skolekorps.

Eikaas har god kjennskap til korpsmiljøet og sit i dag i NMFs Forbundstyre.

Korpsmusikk med kvalitet

Eikaas er opptatt av at NMF skal jobbe breidt på det musikkfagleg feltet med opplæring, repertoarutvikling, korpsbygging, og kommunisere til alle at musikkorps er ein viktig samfunnsbyggjande kulturaktivitet, med god kvalitet.

Han ivrar også for dirigentutdanning i tett samhandling med høgare utdanningsinstitusjonar. Han er også engasjert som dirigentlærar på Digitale dirigentstudiar ved Universitetet i Stavanger .