Partene møttes på NMF sitt hovedkontor i Bergen for å diskutere veien videre og signere avtalen, og generalsekretær Kjersti Tubaas er positiv til avtalen.

– Den lærings- og inkluderingsarenaen som korps og kultur er, den legger vi nå et fundament for. Vi har alle sammen en jobb med å inkludere flere, og bidra til at flere unge kan oppleve den positive innvirkningen musikalitet kan bidra med i oppveksten.

Fra Norsk kulturskoleråd var det fagsjef Åste Sælnes Domaas og direktør Morten Christiansen som deltok, og de sitter igjen med gode inntrykk og ser mot fremtiden.

– Vi er to store organisasjoner med ulike innfallsvinkler, som gjør at vi spiller hverandre gode i et samarbeid. Samtalene vi har hatt i dag har gitt meg nye perspektiver, og skaper gode spørsmål som jeg gleder meg til å drøfte og diskutere videre i samarbeidet, sier Christiansen.

Generalsekretær Kjersti Tubaas og direktør Morten Christiansen signerer samarbeidsavtalen.

Organisasjonene skal sammen bidra til videreutvikling med fokus på helhetlig læring, og skal jobbe tett med blant annet FeriePULSE, dirigentutvikling og Ungdommens Musikkmesterskap.

– En av de viktigste jobbene for oss i NMF er å fronte hverdagen til korpset. Med denne samarbeidsavtalen legger vi et fundament for at frivilligheten og kommunale tjenestetilbud kan gå i takt sammen for å oppnå et godt fritidstilbud. Sammen med Norsk kulturskoleråd er vi grunnpilaren når det kommer til å få flere barn og unge til å holde på med musikk, sier Tubaas.

Hele avtalen kan du lese her