Opphaveleg var det Håkon Berge som skulle skrive pliktnummeret til NM brass 2016. Berge treng noko meir tid til å ferdigstille verket. Dette er difor utsett i tid og vil bli nytta ved eit seinare høve.

Stig Nordhagen er komponist for blant anna «Myth Forest» som var pliktnummeret til EM brass i Oslo 2013.

Notemateriell til det nye pliktnummeret er tilgjengeleg hos Norsk Noteservice AS.

I omtalen av stykket skriv Norsk Noteservice; «I dette verket er variasjonsformen brukt som en måte å tematisere likheter og forskjeller. To tilsynelatende uforenlige motsetninger belyser og forsterker hverandres egenskaper og beskaffenhet gjennom kontraster og avbrytelser. Mørke og truende krefter rivaliserer med håp og lys om å være det dominerende element. Lyset farges av metalliske og lyse klanger, men kan også forstås som et bilde på håp og optimisme. De truende kreftene blir bekreftet av mørke klanger, og uttrykket går fra innadvendt til aggressivt.»