– Korpset har lang fartstid i korpskonkurranser. Korpset har deltatt i NM Janitsjar siden 1990, og er strålende fornøyd med å kapre 2. plassen i årets 1. divisjon. I tillegg har vi i en årrekke stilt opp i NMF Hordaland sin regionale korpskonkurranse, «HordaAmatøren», som arrangeres hver høst, forteller prosjektleder Odd Steinar Hals.
– Når vi i år har valgt å melde oss på Korpskamp, så er det for å prøve noe nytt i år. Dette for å utvikle korpset videre musikalsk og sosialt.

– Hva forventer dere av Korpskamp?
– Våre forventninger er at dette først og fremst skal være en inspirasjon og en utfordring for medlemmene våre. Selve konkurranskonseptet ligner jo veldig på HordaAmatøren med fokus på underholdningsmusikk, mener Hals.
– Når vi i år valgte å melde oss på Korpskamp så er det, utover det sosiale med å reise utenbys, en forventning å få tøff konkurranse. Det ligger en liten kuriositet i at arrangøren av Korpskamp, Opus 82, slo oss med 0,5 poeng i NM, så vi ser frem til bl.a å konkurrere med dette korpset, smiler han.
– Og så har jo vi i janitsjarmiljøet lenge vært misunnelig på det brassmiljøet har fått til med Siddis Brass, så hvis Korpskamp med tid og stunder kan utvikle seg til å bli et felles møtepunkt på høsten vil dette kunne bidra til å videreutvikle det musikalske nivået til alle janitsjarkorps, håper han.

Konkurranse gir rekruttering
Skjold Nesttun Janitsjar har en klar strategi om å delta i konkurranser for å drive korpset fremover.

– Det at korpset årlig har deltatt i to konkurranser anser vi som den viktigste grunnen til at korpset har hevdet seg stabilt veldig bra i både NM og HordaAmatøren de siste 15-20 årene, mener Hals. Han ser også at fokuset har bidratt til god rekruttering.
– Vi har de siste årene hatt meget god rekruttering fra de nærliggende skolekorpsene og merker helt klart at ungdommene er vant til å konkurrere, og disse har bidratt stort til å heve nivået til korpset. Med andre ord mener vi at det er en klar sammenheng mellom det å delta i konkurranse og musikalsk utvikling, forteller han.

I tillegg blir det sosiale viktig når korpset tar turen over fjellet.
– Det er meget viktig å ha slike sosiale møtepunkter. Og så er det alltid kjekt å høre på andre korps samt også sosialt å treffes i etterkant av konsertene.

Synlighet gjennom aktivitet
For Skjold Nesttun Janitsjar er det viktig å synes i lokalmiljøet, og resten av året vil dreie seg om konsertvirksomhet.
– Vi har tradisjon for å arrangere en større konseptkonsert, gjerne med gjester. I år vil vi gjennomføre en konsert med Film som hovedtema i november. I tillegg var vi så heldige å få være med i Korps på friluftstur, og har planer om to konserter i nærområdet. Til slutt avsluttes sesongen med tradisjonell Julekonsert samt nyttårskonsert sammen med Sjøforsvarets Musikkorps Vestlandet, forteller Hals.

– I Korpskamp skal dere delta i Programklassen. Kan dere røpe noe om hva dere planlegger?
– Det er litt vanskelig å røpe så mye siden vi akkurat har startet planleggingen, men vi håper å kunne gjennomføre en konsert med høy underholdningsfaktor samt vise frem det beste i korpset, avslutter Hals.

Enkelte korps har bedt om utvidet påmeldingsfrist for å få med flere musikanter. Det er altså fortsatt mulig å melde på korpset ut denne uka.
Les mer her