Det som er endret siden forrige revidering er:

 • Revidert aldersinndeling i duett:
  • Aspirant: Sammenlagt alder fra og med 12 år
  • Preteen: Sammenlagt alder fra og med 22 til og med 27 år
  • Junior: Sammenlagt alder fra og med 28 til og med 33 år
  • Senior: Sammenlagt alder fra og med 34 år
 • Kortere musikklengde i Drilldans solo rekrutt, preteen, youth og junior: Ny tid er 01:00 – 01:30 i rekrutt og preteen, og 01:30 – 02:00 i youth og junior. Musikktiden for senior og adult er uendret (02:00 – 02:30)
 • Kortere musikklengde i Drilldans duett junior: 01:30 – 02:00
 • Kortprogram vil fra 1. januar 2024 ikke lenger være en konkurransegren i NMF
 • I Twirling Corps er krav til drilltid innført i takt med endringene internasjonalt
 • Beskrivelsen av utførelse av salute er revidert
 • Mist og fall er oppjustert til 1 poeng i trekk per mist eller fall i solo og duett, Twirl team og Drilldans tropp
 • Trekk for mist, fall, 2-håndsmottak og ute av takt er oppjustert i Twirling Corps og i Majorettes-klassene fra 0,2 til 0,5 poeng
 • Ekstra trekk for mer enn 5 mist for solo og duett, eller mer enn 10 mist i tropp, er fjernet
 • I Twirl duet og Drilldans duett er divisjonen Advanced innført i preteen ettersom preteenduett nå har en høyere øvre aldersgrense enn tidligere

Innføringen av Artistisk solo er utsatt til høsten 2024. Da vil denne klassen erstatte Drilldans solo i rekrutt og preteen. I Youth, Junior, Senior og Adult vil Artistisk solo innføres som et tillegg til Drilldans solo. Drilldans duett preteen kommer til å bli erstattet med Artistisk duett preteen, mens i Junior og Senior blir Artistisk duett innført som et tillegg til Drilldans duett. Utsettelsen av innføringen skyldes at vi trenger mer tid til å jobbe med regler, musikkvalg og beskrivelse av kategorien, samt opplæring av instruktører og dommere.

Retningslinjer for drillkonkurranser i NMF pr 25.09.2023