Denne økningen betyr at det nå bevilges drøyt 1,5 milliarder i momskompensasjon til frivilligheten. Justert for endring i konsumprisindeks er det snakk om en reell økning på 7.62 %.

Det har vært mange år der de frivillige organisasjonene har måttet kjempe mange tøffe runder rundt tilskuddene til voksenopplæring. Det slipper organisasjonene i år. Tilskuddet til voksenopplæring er det samme som fjorårets.

Ellers er det tydelig at kulturminister Trine Skei Grande ikke har glemt sin fortid som generalsekretær i LNU. Tilskuddet på kulturmidler som barne- og ungdomsorganisasjoner kan søke på er økt fra 3.4 til 4.5 millioner, eller drøyt 31 %.

Fornøyd president

– Det er bra at vi endelig får et løft på tilskuddet til barne- og ungdomsorganisasjonene, men vi skulle gjerne sett at økningen var enda sterkere. Dette er midler til drift som vi som organisasjon kan bruke fritt, og ikke har andre føringer enn at vi skal være en demokratisk oppbygd organisasjon. Så er jeg uendelig glad for at vi slipper det kjøret vi har opplevd tidligere med å bruke ufattelig mye tid og krefter på å opprettholde nivået på voksenopplæringsmidlene, sier NMFs president, Rita Hirsum Lystad.

Hun trekker også frem momskompensasjonen som en god nyhet.

– Dette er en ordning som gir ringvirkninger til korpsene, til regionene og til sentralleddet. En økning på 134 millioner er godt nytt for hele frivilligheten.

Mange om beinet

Korpsene får i dag utbetalt penger etter en modell der de maks kan få utbetalt 7 % av driftskostnadene. I 2017 fikk korpsene utbetalt 5.1 % av den totale driften. Dersom søknadsmengden er den samme neste år, vil korpsene hente ut 5.6 % av total omsetning. Det utgjør 480 kroner pr 100 000 i omsetning.

Fortsatt er de store postene som korpsene nyter godt av, knyttet opp mot overskuddet til Norsk Tipping. Generalsekretær i Norsk musikkråd, Bjarne Dæhlie, uttrykker en stor grad av usikkerhet til dette og frykter at kultur blir taperen her.

Ellers er Kulturalliansen inne på Statsbudsjettet for første gang, riktignok ikke med mer enn 1 million, men det er et signal om at den nye alliansen i det frivillige kulturlivet tas på alvor.

Flere reaksjoner om statsbudsjettet fra frivilligheten kan du lese her:

http://vofo.no/om-vofo/nyheter/statsbudsjettet-samme-nivaa-som-2018/

http://www.musikk.no/nmr/nyheter/frykter-kutt-i-spillemidler/

https://kor.no/Sider/Flere-lyspunkter-i-statsbudsjettet-men-uvisshet-om-regionreformen.aspx