Regionkorps Øst har plass til flere musikanter!

Regionkorpset ønsker å holde et høyt musikalsk nivå og det kreves prøvespill for å bli tatt opp i regionkorpset. RØST jobber i et toårs-perspektiv, med suppleringsopptak etter første året. Frist: 31. mai

Påmelding til prøvespill

Hvordan er prøvespillet?
Prøvespillet vil bestå av følgende momenter:
– Selvvalgt stykke og innstuderingsstykke
– Skalaer
– Samtale
Innstuderingsstykke og hvilke skalaer man kan bli hørt i sendes ut ca. 14 dager før prøvespill. Pga smittevernshensyn vil prøvespillet bli gjennomført digitalt.