Vi har nå åpnet for påmelding til prøvespill for neste sesongs Regionkorps. Meld deg på!

Prøvespillet inneholder:

  • Valgfritt stykke, maks 10 minutter.
  • Valgfri skala med ulike artikulasjon. (legato og ansats)
  • Innstuderings-stykke, sendes ut før prøvespillet.
  • Kort samtale.

Her melder du deg på