Undersøkelsen tar ca 5 min og vi setter pris på alle innkommede svar.
Svarene samles og brukes i arbeidet med å legge en ny strategi for regionkorpsene i Nordvest.

Vi håper at du tar seg tid til å svare på undersøkelsen. Undersøkelsen sendes på mail til alle skole- og generasjonskorpsene i regionen, men den publiseres også på nett slik at alle korpsene i regionen får andledning til å svare.

Undersøkelsen kan svare fra både PC og mobil.

Til slutt i undersøkelsen er det et spørsmål om hvilke aktiviteter ditt korps ønsker seg i jubileumsåret 2018.

Svar på undersøkelsen her: Spørreundersøkelse, regionkorpsene i fremtiden

QR kode til undersøkelsen:

915- QR-kode undersøkelse regionkorpsene i fremtiden

Svarfrist: 5. juni 2016.