I henhold til vedtektene til NMF Rogaland sendes sakspapirene ut 3 uker før regiontinget.

Vedlegget blir for stort å sende per epost, og gjøres derfor tilgjengelig her:
NMF Rogaland Sakspapirer til regionting 2019

Fra vedtektene
4.2 Regionstingperiode, innkalling og saker til regionstinget

a. Ordinært regionsting holdes annet hvert år, det året landsmøtet ikke avholdes, innen utgangen av april måned.
b. Det innkalles til ekstraordinært regionsting dersom regionstyret eller 1/3 av regionens musikkorps krever det.
c. Innkalling sendes ut minimum 10 uker før ordinært og tre uker før ekstraordinært regionsting.
d. Styrets årsmeldinger, reviderte regnskap og saker til behandling på regionstinget, skal sendes musikkorpsene senest tre uker før regionstinget.
e. Medlemmer må fremme saker til behandling på regionstinget gjennom musikkorpset. Saker som ønskes behandlet på ordinært regionsting, må være mottatt av regionen seks uker før regionstinget. Alle saker som er mottatt innen denne fristen skal legges fram for regionstinget.

Les mer om regiontinget her:
Informasjon om regionting