Regiontinget er den viktigste arenaen for medbestemmelse for medlemmene våre, og det er viktig at alle korps prioriterer deltakelse her.

Viktige datoer:

11. mars Siste frist for innsendte saker fra korpsene
11. mars Siste frist for å melde på delegater til regiontinget
01. april Styrets årsmelding, revidert regnskap og saker til behandling skal sendes til medlemskorpsene
22.april Regionting 2023

Registrering

For å ha komplett oversikt til hotellet, av hvem som kommer, hvilke allergier vi skal ta hensyn til og når dere kommer, må dere registrere delegatene deres her: Meld på delegater og observatører

I tillegg sender dere inn eller tar med fullmaktsskjema for delegatene.

Innkalling med fullmaktsskjema til nedlasting: Innkalling til regionting 2023+ fullmaktsskjema

Regionstyret og administrasjonen i NMF Nordvest ser frem til et viktig og spennende regionting!

Reise og overnatting
Alle delegater får dekket reise og overnatting gjennom finansieringsmodellen til regionen. (Se egen fane under). Regionen dekker overnatting på Hotel Alexandra fra lørdag til søndag for alle delegater. Har dere lang reisevei dekkes også opphold fra fredag – lørdag.

For observatører betaler korpsene selv. Prisen er 2180 i enkeltrom pr natt og 1780 pr. pers i dobbeltrom. Prisen inkluderer frokost og middag lørdag.

Nordvestkonferanse
Samme helg som regiontinget arrangerer vi også en fagkonferanse for korps! Årets tema er lagbygging, kulturskolesamarbeid og korps i meda. Vi setter altså korpshverdagen i fokus. Les om foredragsholdere og meld dere på her: Nordvestkonferanse 2023