I henhold til regionens vedtekter (§6) innkaller regionstyret til ordinært regionting, som avholdes 23. april 2017. Det avholdes også egen fagkonferanse, Nordvestkonferansen, i forbindelse med regiontinget.

Nordvestkonferansen har egen del for dirigenter. Dirigentene vil delta på mange av de samme foredragene, men vil i tillegg ha en nettverkssamling hvor man diskuterer aktuelle temaer og problemstillinger.

Regiontignet er den viktigste arenaen for medbestemmelse i NMF Nordvest. I 2017 skal det for eksempel disktures hvilke prosjekt og tiltak regionen skal gjennomføre i jubileumsåret 2018. Det er dermed en arena for både styremedlemmer og dirigenter.

Vi gleder oss til en flott helg med både inspirasjon, faglig påfyll og diskusjon rund hva NMF Nordvest skal jobbe for i fremtiden.

Velkommen!

OBS! I innkallingen sendt i desember står det at regiontinget vil starte kl 13.00, men for å være ferdig tidlig nok til at man rekker å kjøre hjem, er oppstart av regiontinget flyttet til kl 11.00.

Innkalling til regionting 2017 og fullmaktsskjema til nedlastning

Saksdokument Regionting 2017 NMF Nordvest til nedlastning