– Dette er veldig kjekt sier Morten Wensberg. Han er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger (UiS) og har ledet dirigentutdanningen ved UiS siden 2010. Under hans ledelse har dirigentseksjonen vokst betraktelig i størrelse og i omdømme.

Kvalitetsfokus

Wensbergs arbeid preges av innovasjon, og av fokus på kvalitet i hele dirigentutdanningens «næringskjede» – fra nybegynner til ekspert.

Han står bak nyvinninger som UiS-nettstudiene Digitale dirigentstudier og Digitale skolekorpsstudier, Nordens største dirigentkurs Dirigentuka som arrangeres sammen med NMF hvert år i august. 

Relevant utdanning

Et av hovedmålene med denne meldingen om kvalitet i høyrere utdanning er at studentene får en utdanning som er relevant for arbeidslivet. Det er viktigere enn noen gang, heter det i forordet.

Omstilling og fornying i høyere utdanning er en klar melding til høyskolene om å ta grep. Hva kan de gjøre for å sikre at studentene uteksamineres ikke bare med den kompetansen som etterspørres på arbeidsmarkedet i dag, men også med evnen til å omstille og fornye seg? Det er nettopp det Wensberg og UiS har gjort.

Stolt over å bli nevnt

– Vi er veldig stolte over at Regjeringen trekker frem våre Digitale dirigentstudier som et eksempel på innovasjon og god integrering av IKT i høyere utdanning. Vi vet at studentene våre setter pris på og har utbytte av den utdanningen vi kan tilby. Det er tross alt det viktigste.

Han legger til at det selvsagt er veldig hyggelig og egentlig ganske overraskende at dette blir lagt merke til så langt opp som i Kunnskapsdepartementet. Fra sentralt hold er det veldig fokus på dette med digitale læringsressurser.

– Jeg tror at det legges merke til at vi har lykkes med å lage en god helhet som inneholder både tradisjonelle og helt nye måter å organisere undervisningen på, sier han.

Teknologi, fag og gode pedagoger

– Det er spennende at teknologien gjør det mulig for oss å tilby fleksible og desentraliserte studier som når korpsdirigenter i hele landet, ja faktisk hele Norden. Samtidig vil jeg tro at hvis vi spør studentene om hva som er beste med våre Digitale dirigentstudier, vil de svare at det er det faglige og pedagogiske innholdet: Det de lærer er nyttig og våre lærere er gode pedagoger og medmennesker som ser og tar utgangspunkt i hver enkelt student og deres hverdag, sier Wensberg.

Hele stortingsmeldingen finner du på Regjeringens sider.