Våren er her og korpsene jakter rekrutter til neste sesong. Erlend Bratlie har noen travle uker foran seg. 7 av regionens skolekorps bruker Erlend når de skal rekruttere. Administrasjonen i NMF Rogaland var nysgjerrige på prosjektet og ble med på konserten til Nylund skolekorps i Stavanger.

Erlend Bratlie er ansatt i kulturskolene i Sandnes og Stavanger. Han dirigerer Stangeland og Nylund skolekorps i tillegg til å undervise på saksofon. Bratlie jobber årlig på sommerkurs både som musikalsk leder og som instruktør. Han er også en dyktig utøver på saksofon og jobber som freelance musiker.

I sin hule hånd
Aulaen på Nylund skole fylles opp med elever fra 2. og 3. trinn. Uten noen introduksjon starter Erlend og klappe en rytme, elevene svarer spontant med å herme. Dette gjentas noen ganger før Erlend ønsker velkommen til konsert. Musikantene i Nylund skolekorps spiller et stykke. Publikum er lydhøre. Fra første stund har Erlend fått publikum sin oppmerksomhet.

Demonstrasjon av instrumenter

– Målet med konsertene er at alle elevene skal få et inntrykk av hva korps er, og bli kjent med instrumentene som er i korpset, sier Erlend.
Alle instrumentene i korpset blir demonstrert med en fin veksling mellom å vise hvordan instrumentene er bygd opp til hvordan de låter alene og i gruppen i korpset. Humor er en viktig del av konserten. Valthornet blir omtalt som den fineste kringle, men samtidig blir elevene spurt om de har sett mange cowboyfilmer og Star Wars for der blir valthornet mye brukt. Flere hender er i været og publikum blir engasjert.

Dirigentens rolle ble ikke glemt. To elever fikk også prøvd dirigentrollen.

Forberedelser til rekrutteringskonserten

I dag har Erlend nesten hele Nylund skolekorps tilstede. Barne- og ungdomsskolen ligger ikke langt fra hverandre, slik at her er stiller nær alle musikantene til rekrutteringskonserten.  I noen av de andre korpsene er det juniorkorpset med sin dirigent som spiller på konserten. Erlend er da med som «gjesteartist».
Korpset forbereder 4 stykker. Innimellom stykkene blir instrumentene presentert. Publikum blir aktivisert underveis med klapping og spørsmål.  Aspirantene som har spilt et år, spiller også på konserten. Mot slutten får også noen av elevene prøve seg på å spille baryton. Ved hjelp av cd-komp fra læreverket «Blåsbus» blir dette et stilig nummer på konserten.

3 ukers program 

Erlend sitt rekrutteringsprogram går over 3 uker og består av konsert, testing av instrument og seminar.
En uke etter konserten kommer Erlend og korpsets dirigent rundt i klasserommet til de klassene som var på konsert. Denne dagen får de som ønsker prøvd å spille baryton. Informasjonsbrosjyrer blir delt ut til elevene og de får ca. en ukes svarfrist på seg.
De som melder seg, blir invitert til et to dagers seminar. Fredagen går de fra stasjon til stasjon hvor de får demonstrert og testet ulike instrumenter. Instrument blir tildelt ut i fra fysiske forutsetninger, musikantens ønsker og korpsets behov. Lørdagen er det en 4 timers økt med spilling, lek og moro og avsluttende konsert med foreldre og foresatte som publikum.

Et prosjekt som virker
Våren 2012 ble 120 aspiranter rekruttert gjennom Erlend sitt prosjekt.
Prosjektet er også et fint samarbeid mellom skolen og korpset. Korpset får vist seg fram i skoletiden, samt at alle elevene får nyttig og lærerik informasjon om instrumentene som finnes i korpset.

Saken ble første gang publisert i 2012.