Stillingsannonse fra Sola Brass Band

Korpset har langsiktige mål med sin aktivitet og søker nå den rette dirigenten som kan være med å bygge korpset slik at vi kan nå disse.

Vi står foran en aktiv sesong med deltagelse i Siddis Brass, NM Brass, konserter og arrangementer for øvrig.

Vi søker en dirigent som

  • har kunnskap, vilje og erfaring til langsiktig utvikling av korpset
  • kan motivere, inspirere og utvikle medlemmene
  • er oppdatert og alltid forberedt

Vår neste dirigent er også opptatt av samarbeid, har engasjement og viser entusiasme.

Vi kan tilby

  • motiverte musikere
  • ordnede lønns- og arbeidsforhold

Sola brass band holder til på Tananger kulturstasjon, og deler lokaler med Tananger skolekorps. Også Tananger skolekorps søker nå ny dirigent og til sammen kan dette bli en spennende dirigentstilling for den rette personen! Se  https://jobb.sola.kommune.no/recruitment/opening?0 for utlysningstekst for dirigent stillingen på Tananger eller kontakt kulturskolerektor Stine Berrefjord på 51653469 for mer info.

Stillingene må søkes separat, men vi ber om at det blir oppgitt i søknaden om du også har søkt på stillingen i skolekorpset.

Kontakt

For mer info om stillingen i Sola brass band –kontakt
Rune Olsen-Hagen på 468 03 304.

Søknad med CV sendes til leder@solabrassband.no snarest og senest innen 15. juni.