Med den siste tidens økende smittefare, er skolene og barnehagene i gul beredskap om dagen. Det innebærer med andre ord at det er økt krav om rengjøring på de ulike skolene. Men at det er gul beredskap over hele landet, innebærer ikke automatisk en felles policy på det å åpne opp skolene på ettermiddagstid for fritidsaktiviteter.

I Fredrikstad åpner idrettshaller og andre kommunale bygg 17. august. I Porsgrunn har Grenland Brass fått beskjed om at de ikke får øve på Vestsiden skole. Oslo kommune oppdaterte sine retningslinjer 17. august.

Vi har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet (FHI) som har lagt ut en oversikt over hva det innebærer at det er gul beredskap på skoler og  i barnehager.

Der står det ingenting konkret om hva som gjelder for utleie annet enn at det er økt krav til hygiene.  Men det er ingen ting ved dagens situasjon som tilsier at kommunene IKKE kan åpne skolene på ettermiddagstid, får vi opplyst. Bergen kommune har f.eks. gjort vedtak om at skolene skal åpnes for det frivillige kulturliv fra 1. september. Les hele vedtaket her.

Sjekk lokalt

Det første korpsene bør gjøre er å undersøke med de som leier ut skolen eller øvingslokalet. Dersom beskjeden er negativ, er neste skritt å ta kontakt med kommunen og be om assistanse. Her vil det være hensiktsmessig om flere korps går sammen om dette, og at det gjøres skriftlig.  Kontakt post@kommune.no. Skriftlige henvendelser på mail blir journalført og er offentlig tilgjengelig.

Hva gjelder for smittevern

Det er fortsatt smittevern oppdatert 15. juni som gjelder. Mandag 17. august skal det være nytt møte i utvalget i Norsk musikkråd som har utarbeidet retningslinjene. NMF har med to representanter i dette utvalget og her kan det komme endringer.