Sommerkurs er gøy – og lærerikt!
Sommerkursene er en arena hvor musikantene kan utvikle seg musikalsk, møte jevnaldrende med samme hobby og få sterke musikkopplevelser.

Vi arrangerer kurs for ulike aldersgrupper, og ved ulike kurssteder rundt om i regionen gjennom hele sommeren.

Sommerkurs er viktig
Sommerkursene er en unik mulighet til å møte mennesker som er opptatt av det samme som seg selv, og man får undervisning av lærere med stor faglig kunnskap. Musikanter som går på sommerkurs får et bredt sosialt nettverk, nye musikalske utfordringer og nye mål med sin korpskarriere. Tilbake får korpset ditt inspirerte og dyktigere musikanter som har hatt det gøy med musikken i sommerferien.

Musikalsk og sosial utvikling er viktig, spesielt i denne aldersgruppen. For å sikre videreutvikling og hindre frafall, mener vi sommerkursene er et viktig tiltak.

Vi trenger din hjelp!
Prat om sommerkursene med dine musikanter. Har korpset ditt medlemmer som har vært på sommerkurs og gleder seg til å være med også i år? Gi et par av dem tid på øvelsen til å fortelle om sine sommerkurs-opplevelser!

Diskuter gjerne med styret om korpset kan støtte deltagerkorpsene med en andel av påmeldingsavgiften.

Sommerkurs: Sommerens vakreste eventyr!