Lotteri- og stiftelsestilsynet har for øyeblikket åpnet for å søke om godkjenning for å motta spillemidler i 2025 og fremover. Dette gjelder både spillemidler som korpset selv skaper gjennom bingo, basar og lotteri og også penger som kommer fra for eksempel entreprenørbingo og Norsk Tipping. Dette er penger korpset ditt kan bruke på all aktivitet og drift rettet mot medlemmer under 18 år. Godkjenningen varer så lenge korpset oppfyller alle vilkårene.

Pengene er forbeholdt alle frivillige organisasjoner med aktive medlemmer under 18 år. Selv om korpset ditt har mange voksne medlemmer, anbefaler vi å søke! Så lenge korpset har medlemmer under 18 år blir man vurdert. Pengene skal også gå til aktivitet og drift rettet mot de unge. Husk at du må kunne bevise at korpset har medlemmer under 18.

31. desember i år går alle eksisterende godkjenninger for å motta pengespillmidler ut. Pengespillmidler er ikke kun de pengene korpset tjener fra lotteri og bingo, men også overskudd fra Norsk Tipping og lokale bingohaller. Det er fortsatt mulig å søke, men korpset står da i fare for å ikke få godkjenningen tidsnok til å delta i bingotillatelser i 2025. Søknadene blir behandlet i rekkefølgen de kommer inn, så vi anbefaler å søke så snart som mulig! Har du mottatt kvittering på at du har søkt, skal du ikke søke igjen. De som har fått avslag kan klage inn beslutningen.

Her søker du