Mål

Regionstyret ønsker å stimulere til musikalsk aktivitet før sesongstart og til samarbeid mellom korps i nærområdene.

Kriterier

  • Aktiviteten skal skje før skolestart.
  • Søknader som viser til samarbeid med andre vil bli prioritert.
  • Midlene er i hovedsak tenkt til å stimulere til musikalsk utvikling og aktivitet.

Forslag

– Samarbeid med nabokorpsene. Del musikantene inn i aldersbestemte korps.
– Benytt anledningen til samarbeid mellom voksenkorps og skolekorps.
– Benytt anledningen til å møte nye lærekrefter.
– Gå sammen med nabokorpsene og inviter instruktører til gruppeøvinger.
– Gjør en avtale med en lokal artist og øv inn repertoar til en felles konsert i nærområdet.
– Rekruttering;  Inviter elever som skal starte i 3. og 4. klasse til instrumentprøving og øvelser. (Husk plan for rengjøring av instrument).
– Avslutt Sommerspill med en konsert i nærområdet

Smittevernhensyn

Per dags dato er det følgende kriterier som gjelder:

Søknad

Dere søker ved å fylle ut søknadsskjemaet dere finner her:

STØTTE TIL SOMMERSPILL

Korps som samarbeider sender kun en søknad.
Søknadsfrist er onsdag 10. juni kl. 13.00.
Søknadene vil bli behandlet av regionstyret samme kveld.

Kontaktinformasjon

Ønsker dere å få tips om instruktører eller dere mangler kontaktinformasjon til korpsene i deres nærområde/distrikt?
Kontakt administrasjonen på e-post rogaland@musikkorps.no eller tlf. 982 411 61.

Søk om støtte til Sommerspill