Norges Musikkorps Forbund tilbyr dyktige musikere i alderen 14 – 18 år (i 2020) å søke på to stipender til International Music Camp (IMC) i North Dakota. Tilbudet gjelder deltakelse i International Youth Band og aktuelle datoer er 21. juni – 4. juli eller 12. – 25. juli 2020. Frist for å søke er 10. januar 2020.

 

 • Søker må være i alderen 14 – 18 når kurset gjennomføres, dvs. du må ha fylt 14 når kurset starter og ikke fylt 19 når kurset slutter. 
 • Søker må være medlem i et musikkorps.

 

Stipendet dekker opphold, gruppeinstruksjon og privat instruksjon, reisen må deltakere dekke selv. Nærmeste internasjonale flyplass er Minot og her blir deltakerne hentet. NMF vil være behjelpelig med anbefalingsbrev for de som vil søke støtte hos kulturkontor, eget korps, sponsorer etc, og gir en mindre beløp til reisestøtte etter søknad.

 

Les mer om kurset her: www.internationalmusiccamp.com

 

Dersom dette er av interesse så send en mail til Berit Handegard innen 10. januar med:

 • Navn og adresse
 • Telefon
 • Telefon til foresatte
 • Foresattes navn
 • Instrument
 • Fødselsdato og år
 • Hvilket korps du spiller i
 • Referanseperson med navn og epost, kan være dirigent eller lærer
 • Hvilken periode som er aktuell
 • Litt om deg selv og hvorfor du ønsker å delta på IMC.

 

Hvem som får plassene avgjøres innen 20. januar. Søknaden skal underskrives/bekreftes av en foresatt.

 

Har du spørsmål så skal vi besvare disse etter beste evne. Norske musikere har deltatt på dette kurset i 47 år og vi håper å fortsette denne tradisjonen. Kursene er kjent for å ha gode lærere og et hyggelig miljø med ungdom fra hele verden.