Regionstevnet for voksenkorps skal arrangeres i juni 2024.

Søknaden bør inneholde forslag til stevneprogram.

Spørsmål om søknaden kan sendes til daglig leder i NMF Innlandet: botolv@musikkorps.no

Søknad sendes:
NMF Innlandet
Fakkelgården
Vormstuguvegen 40
2624 Lillehammer

epost: innlandet@musikkorps.no

Søknadsfrist: 01.juni 2023