Påmeldingsfrist: 15.mars 2024.

Dersom man melder avbud senere enn 1 måned før kursstart, må man betale kursgebyr på 1000 kr. Under 1 uke før kurs må 50% av kursavgiften betales. Ved fremvisning av legeattest før kursstart påbeløper kun et gebyr på 250 kr.

Følg egne lenker under hvert kurssted for påmelding. Det er viktig at korpsleder blir informert om alle påmeldinger, eller at påmelding skjer i samarbeid med korpsleder. Grunnen til dette er at alle fra samme korps blir fakturert rett til korpset, og korpset fakturerer deretter videre. Vær oppmerksom på at det trengs en del informasjon om både den du melder på, og det korpset du spiller i når påmeldingen skjer (som for eksempel type instrument, hvilke nøkler man spiller i, korpsleder sin e-postadresse osv.) Sjekk dette opp nøye før du starter påmeldingen! Alle e-postadresser som skrives inn vil motta informasjon om kurset, sjekk også at disse er riktige.

For spørsmål og veiledning til påmelding, snakk med din korpsleder eller oss på NMF Nord-Norgekontoret. Mer informasjon om innhold finner du under.