Sommerkurs handler om den første lille forelskelsen, spilleglede, gode venner, og musikalsk utvikling.

Aldersgrenser
Nedre aldersgrense er absolutt. Øvre aldersgrense er åpen, og dermed har man mulighet til å gå på samme kurs selv om man ikke er like gamle.

Spørsmål?
nordvest@musikkorps.no eller tlf. 98 24 11 64