Er økonomi en barriere for å delta på sommerkurs? Da er sommerkursfondet en mulighet.
Leder søker på vegne av sine medlemmer via søknadsskjemaet.

Hvordan søke om å få dekket deltakeravgift: 

 • Leder i korpset søker på vegne av sine medlemmer.  
 • Det er ikke nødvendig med formell dokumentasjon på svak økonomi. Vi trenger en kort begrunnelse på hvorfor medlemmet man søker for, bør få dekket kursavgift. Situasjonen kan for eksempel være arbeidsledighet i familien, at mor/far er eneforsørger, foresatte er uføretrygdet og lignende. En generell redegjørelse som eksempelvis «svak økonomi» vil ikke være tilstrekkelig for å motta støtte. 

For å kunne søke sommerkursfond, må korpsets leder gjøre følgende: 

 1. Sørge for at medlemmet er meldt på sommerkurs på ordinær måte
 2. Fylle ut søknadsskjema 

Hvem kan få dekket deltakeravgiften: 

 • Skolekorpsmusikanter/drillmedlemmer (medlem av NMF) som ønsker å delta på sommerkurs i regi av NMF, der økonomi er en avgjørende hindring for deltakelse.
 • Dersom korpset støtter deler av deltakeravgiften for medlemmene sine, oppgir korpset hvor stor andel av kursavgiften som dekkes.
 • Dersom korpset vanligvis ikke støtter hele eller deler av deltakeravgiften på sommerkurs for medlemmene sine, blir det en egenandel på kr. 300,- per deltaker.

Behandling av søknad 

 • Alle ledere som søker vil få svar på registrert e-postadresse.
  Dersom søknaden blir avvist, vil musikanten som er påmeldt sommerkurs kunne delta på kurs der vedkommende har fått plass, på lik linje med alle andre søkere. Dersom musikanten ved avslag på søknad ønsker å melde seg av kurset, kan dette gjøres uten at det tilkommer ekstra kostnad. 

Søknadsfrist: 

 • Det vil bli behandlet søknader i tre runder; 15. februar, 15. mars og 15. april. Tildelinger etter dette vil skje så lenge det er midler igjen i fondet.  

Det er en begrenset sum med midler fra NMF i sommerkursfondet, og vi vil prioritere én søknad per musikant/driller i første omgang – for å få midlene til å strekke til flest mulig.

Personvern: 

 • NMF bekrefter at all informasjon som mottas fra søker, behandles konfidensielt og kun vil bli brukt i dette formålet. Informasjonen vil bli slettet etter endt prosjektperiode. 

Spørsmål: 

Har du spørsmål, rettes disse til: sommerkursfond@musikkorps.no