Sommerspill blir et tilbud over en hel uke om å spille sammen i sommer. Det lar seg gjøre fordi vi samler alle medlemmer fra samme bydel som spiller i korps. Vi benytter flere skoler og deler deltakerne inn i både instrumentseksjoner og aldersgrupper. Det vil sikre at gruppene får en størrelse som samsvarer med gjeldende smittevernregler. Disse reglene vil vi så klart være nøye med å følge sier Landrø.

I tillegg vil korpsene i bydelen lage et tilbud for barn som ikke er delaktig i organiserte fritidsaktiviteter, der de inviteres til å delta i instrumentprøving. Dette er kan bli bidra til ny rekruttering, men aktiviseringen er også et mål i seg selv.

Det er korpsene i bydel Nardo som er ansvarlige for gjennomføringen. De engasjerer instruktører på samme honorar som NMF benytter på sine sommerkurs. NMF Trøndelag er selvsagt også glade for å bidra i planleggingen.

STØTTE FRA KOMMUNEN

koronapandemien skal ikke ta fra barn og unge de gode sommerminnene

Korpsene får god hjelp om tilgang til lokaler og økonomisk støtte fra Trondheim kommune. Politikerne i Trondheim er veldig engasjerte og vil løfte sommertilbudene. De ønsker spesielt å bidra til at frivilligheten skal lykkes i å gjøre ting selv sier Egil Furre, leder for kulturenheten i Trondheim kommune. Han fremhever at formannskapet i Trondheim kommune også har gjort et vedtak om at koronapandemien ikke skal ta fra barn og unge de gode sommerminnene.

Sommerspill blir arrangert i starten av august. Kanskje flere bydeler i Trondheim og korps i andre kommuner kan gjøre det samme?