Korpset øver hver tirsdag fra kl 1900 til 2200 i Stavanger kulturskole, Bjergsted, rett ved siden av konserthuset og UiS, Institutt for musikk.

Musikalsk leder/dirigent skal

  • Utvikle korpset musikalsk slik at vi fortsetter å levere gode konserter gjennom hele året, og være med på å bygge korpset over tid.
  • Delta i musikkutvalget og styrets arbeid.

Personen vi ser etter har

  • musikkfaglig bakgrunn og solid erfaring i direksjon
  • en pedagogisk tilnærming som passer korpset
  • ambisjoner og evner til å inspirere oss både som enkeltpersoner og korps

Tiltredelse og lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 15. mars 2015, prøvedirigering og samtaler i april.

Søknad med fullstendig CV sendes til: styret@smk1919.no