Kolbu Jente- og Guttemusikkorps søker etter en dyktig dirigent som kan overta ansvaret for hovedkorpset vårt fra høsten 2017. Dirigenten vil ha det musikalske hovedansvaret og i samarbeid med styret og dirigent for aspiranter/mellomkorps lede det musikalske arbeidet i korpset. Vi har stort fokus på rekruttering og håper å øke medlemstallet betraktelig de neste årene. Vi ser gjerne at du har ideer i forhold til rekruttering, men dette er ikke dirigentens hovedfokus.

Vi ønsker at du har musikkfaglig utdannelse, har erfaring fra arbeid med barn og unge, er strukturert og har god evne til å engasjere og lære bort. Politiattest må fremlegges.

Kolbu Jente- og Guttemusikkorps fylte 60 år tidligere i år, og har planlagt en liten jubileumskonsert til høsten. Vi er ellers aktive med konkurranser, konserter og spilling i bygda vår. Vi samarbeider godt med de andre korpsene i kommunen og har hatt flere fellesopptredener.

Honorar etter avtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder Morten Grønlien på tlf 906 00734 eller på
mail mortengronlien@yahoo.no.

Søknad med CV sendes styreleder snarest og innen 30.06.17.