Det er utfordrende å skulle drive musikkopplæring for tiden, men den store aktiviteten ute i Korps-Norge på sosiale medier, viser at det slett ikke er umulig. Dirigenter og instruktører viser stor kreativitet i undervisningen. At det er interesse for dette, viser også den store pågangen NMF har hatt til workshop om digital undervisning, ledet av NMFs musikkonsulent, Birgitte Grong. 

– Vi ønsker å inspirere korpsene til å ha aktivitet selv om de ikke kan møtes fysisk, sier Grong.  

Ideen kom da hun selv måtte gjøre endringer i undervisningsplanene. Både studentene ved Musikhögskolan Ingesund, hvor Grong underviser, og musikantene i Skiens Skolemusikk ga uttrykk for at dette var en god erstatning for tradisjonell korpsøvelse. Grong bestemte seg da for at dette er noe som må deles med andre dirigenter i samme situasjon. 
– Jeg ønsker å hjelpe andre dirigenter til å komme i gang med digital undervisning, sier Grong, som forteller at også hun lærer underveis som hun lærer bort.  

Birgitte Grong er musikkonsulent i NMF og initativtaker til workshop om digital undervisning

Viktig tiltak i å beholde medlemmer  

Det at man ikke vet når øvelsene vil starte som normalt, når man kan fremføre musikk man har øvd på i flere måneder eller om korpsturen blir gjennomført, kan tære på motivasjonen til musikantene. Å tenke alternativt i denne perioden kan være et viktig tiltak i å beholde medlemmer. 
– Vi vet at mestringsfølelse og utvikling er viktig, og ikke minst betyr det sosiale fellesskapet enormt mye. Ved å treffes på Zoom kan vi få til mye av det vi får til på en vanlig øvelse. Det gjelder å være kreativ og løsningsorientert, sier Grong.  

Grong applauderer dirigentenes engasjement og deres interesse for alternative metoder.  

 Det er inspirerende å se engasjementet dirigentene har for jobben sin. De brenner for jobben sin i korpset og er opptatt av å gi musikantene god opplæring, også i en spesiell situasjon.  

Bidrar til å opprettholde rutiner
 

Ingrid Øien er en av kursets deltakere. I tillegg til å få konkrete ideer til hvordan gjennomføre en øvelse, synes hun og det var givende å treffe dirigentkollegaer. Øien dirigerer de tre korpsene Horg og Flå juniorkorps, Støren Skolekorps og Horg Musikkorps. Hun har allerede testet ut korpsøvelse via Zoom. 
– Det var foreldrene som ønsket at vi skulle gå i gang med dette så fort som mulig. Det vil bidra til å opprettholde rutiner i den situasjonen vi er oppe i nå.  

Musikantene var i alderen 10 til 16 år og da øvelsen var ferdig, lot Øien rommet stå åpent i en times tid, slik at musikantene kunne skravle med hverandre. 
– Det er viktig at vi opprettholder kontakten, sier hun.  

– Jeg har lite erfaring med videoundervisning, så jeg trengte all input jeg kunne få.
Det sier Brynhild Hovden, dirigent i Ørsta skulekorps. 

– Alle skoleelever i kommunen har Chromebook hjemme, og vi vet at de har kontakt med lærerne, så barna kan dette fra før.  

Hovden sier at flere dirigentkollegaer har uttrykt bekymring over hva som vil skje med korpsene hvis all aktivitet stopper opp over lengre tid, og har tipset flere dirigenter i både generasjonskorps og voksenkorps om kurset. 
– Jeg tror det blir vanskeligere å få med alle på digital undervisning i korps med høy gjennomsnittsalder. Men det er kjempebra om en klarer å ha et tilbud for de som ønsker å spille.  

 Jeg har lite erfaring med videoundervisning, så jeg trengte all input jeg kunne få.

Korpsbevegelsen kan komme styrket ut av dette 

 

Birgitte Grong forteller at hun har fått mange gode tilbakemeldinger på workshopene. Hun forteller at mange som kanskje har vært litt usikre, nå føler seg rustet til å ta sjansen på å prøve. Grong mener og at det man lærer nå, kan man ta med seg når hverdagen kommer tilbake.
– Man kan få til korte møter med hele eller deler av korpset, som vil være et fantastisk supplement til det å møtes og spille sammen. Hvordan man legger en god plan på samspill og innstudering av låter, kan bidra til et løft av musikkopplæringen når man kan undervise som vanlig igjen. 

Det er ikke alle musikantene som har mulighet til å delta på digitale treff og Grong minner om at det er viktig å være i kontakt med disse på en annen måte. 
– Det er viktig at ingen føler de går glipp av noe.   

Hun vil anbefale alle å sjekke ut alternative undervisningsformer. Om noen ikke er trygg på digital korpsøvelse, vil hun likevel råde dirigenter til å sjekke ut andre alternative korpsaktiviteter. 
– For musikantenes del er det viktig å opprettholde god korpsopplæring.
 

Ved å opprette holde aktiviteten nå, tror Grong det kan bidra til å komme styrket ut av det. 
– For min del har det vært en fryd å være med på dette. Det er fantastisk å møte alle der ute som gjør denne viktige jobben i korpsene. Og ikke minst se at de deler og hjelper hverandre i ettertid. Dette skal vi klare sammen, avslutter hun.