Dette får katastrofale følger og sannsynligvis må seks musikere finne seg noe annet å gjøre. FB-siden til the Brazz Brothers 11.12.15

En institusjon i norsk musikkliv

Gruppen som startet opp i 1981 av Jarle, Jan Magne og Helge Førde og Runar og Stein Erik Tafjord, har vært en institusjon i norsk kulturliv og gruppen har vært og er fremdeles er svært viktig for norske korps. Ensemblet har bidratt til å løfte regionen både gjennom arbeidet de i en årrekke har gjort på sommerkursene i Ørsta, men også på alle korpskonsertene de har har deltatt på opp gjennom årene. Senest i 2015 har gruppa hatt flere konserter i regionen, og dirigent i Farnes skulekorps, Sigyn Øren hadde følgende å si om samarbeidet:

Dette var ei skikkeleg eneriginnsprøyting for meg og borna og noko vi vil leve lenge på.

Brazz Brothers betyr mye for norske korps og det ville vært et stort tap for korpsbevegelsen hvis dette samarbeide skulle opphøre og at gruppen blir tvunget til å legge ned driften.

NMF Nordvest er veldig positive til at kulturrådet synliggjør viktigheten av norske korps sitt arbeid gjennom tildelingen i ensemblestønad for 2016 og synes det er synd at et ensemble som Brazz Brothers, som har gjort en så viktig jobb for norsk kulturliv i snart 35 år ikke får den samme støtten.

Støtten har vært grunnmuren

Brazz Brothers forteller gjennom sin facebookside at driften av ensemblet har aldri vært basert på offentlig støtte. Deres viktigste inntektskilde har alltid vært å spille konserter. Ensemblestøtten har derimot gitt de en viktig grunnmur som har gitt trygghet og rom for øving og videreutvikling. Ikke minst har støtten gitt de mulighet til å si ja til arrangører som ikke kan bære alle kostnadene selv. Når denne «grunnmuren» plutselig forsvinner får dette store konsekvenser for deres eksistens og for alle de flotte konsertene de gjør med korps i det ganske land.

Viktig samarbeidspartner

Helge Øren, som var på Zamspillhelgen i Årdal i høst oppsummerer viktigheten av å få spille sammen med Brazz Brothers:

Denne musikalske helga har handla om samarbeid, meistring, engasjement, samhald, venskap, speleglede og opplevingar.

NMF støtter The Brazz Brothers

Vi støtter The Brazz Brothers i arbeidet videre og håper ensemblet finner økonomisk støtte fra nye kilder slik at de kan fortsette å inspirere, glede og begeistre korps-Norge i årene fremover!

Det er dette det handlar om, om å vere saman, skape felleskap, og skape dei gode opplevingane. Helge Øren