Kan du si noe om strategien i NMF og hva som skal skje på ledermøtet?

Det foregår mange gode prosesser i organisasjonen rundt NMFs strategi. NMF har hatt en evaluering av gjeldende strategi hos både tillitsvalgte og ansatte. Det er levert svar fra alle regionstyrer, forbundsstyret og ulike avdelinger av ansatte. Det er gjort en grundig jobb i hele organisasjonen, og kommet mange gode innspill i evalueringen. Dette vil være et godt grunnlag for det videre arbeidet. På ledermøtet 20.-21. mars skal vi ha kick-off for strategi- og visjonsprosess. Siden ledermøtet gjennomføres digitalt, gir det mulighet for bredere deltakelse i strategiprosessen på ledermøtet. Vi håper flere vil være med å forme NMF inn i fremtiden og regionstyrene er også invitert til å ta med to ekstra representanter ( i tillegg til leder og nestleder) til å delta i strategiarbeidet.
På ledermøtet skal vi blant annet skape et godt grunnlag for ny visjon. Vi må ha en felles forståelse for hva visjonen er og hvem visjonen skal snakke til.
Jeg gleder meg til et slikt prosessarbeid – det er utrolig spennende og lærerikt.

Vi må ha en felles forståelse for hva visjonen er og hvem visjonen skal snakke til.


Hvem påvirker hvilken strategi organisasjonen ender opp med?

Jeg mener at alle medlemskorps, tillitsvalgte og ansatte har mulighet til å påvirke hva slags strategi organisasjonen ender opp med. Og det er viktig at man benytter anledningen til å påvirke hvilken retning NMF skal ha i årene fremover.

Hvordan blir medlemskorpsene involvert?
Medlemskorpsene er involvert ved at medlemsundersøkelsen som allerede er gjennomført er et av grunnlagene for strategiarbeidet.
Etter påske vil det også bli sendt ut en enkel undersøkelse til alle medlemskorpsene, hvor de får mulighet til å spille inn hva NMF bør prioritere fremover for å styrke det enkelte medlemskorps. Forslag til ny strategi sendes på høring i organisasjonen 1. november med høringsfrist 15. desember.
I tillegg vil strategiplanen være tema på regiontingene nå denne våren hvor regionstyret og medlemskorpsene i den enkelte region skal drøfte dette.

Hvorfor er det viktig å diskutere strategi?
Først og fremst er en strategi et verktøy og strategiplanen er primært ment for å skape godt arbeid innad i organisasjonen hvor man jobber i samme retning.
Gode strategiske valg tydeliggjør hvem man ønsker å nå og hva man satser på. Strategiske valg er det motsatte av «ja takk, begge deler».
Jeg opplever ofte i et slikt arbeid at man ønsker å få til «alt», mens det i realiteten er spissing av hva man vil i «denne perioden» som er viktig. Jeg mener at det er da man klarer å skape en retning for organisasjonen.

Gode strategisk valg tydeliggjør hvem man ønsker å nå og hva man satser på.


Hvor mye arbeid blir lagt ned i prosessen?

Det legges ned mye arbeid fra både ansatte og tillitsvalgte i dette arbeidet – og det er veldig bra. Samtidig er det viktig at man innhenter objektiv informasjon fra de vi er til for, nemlig medlemskorpsene. Derfor er medlemsundersøkelsene viktige. Jeg oppfordrer på det sterkeste at medlemskorpsene gir innspill – det er dette som driver NMF fremover og kan bidra til å styrke det enkelte medlemskorps.

Gjeldende strategiplan finner du her: Strategiplan_2018-2022