Et korpsstyre innehar normalt både rollen som styre og administrasjon, noe som gjør at styret må kunne jobbe overordnet og strategisk, samtidig som man ivaretar løpende operative oppgaver. I tillegg må styret sørge for at det musikalske ivaretas – enten dette skjer gjennom dirigent eller særskilt musikalsk ansvarlig. Mange styrer er ikke bevisst hvilken betydning dette får for styrets rolle og ansvar.

Seminaret er selvfølgelig gratis for medlemskorpsene.

Tema
Foredraget vil i lyset av dette ta for seg temaer som; Hvilket ansvar har styret og det enkelte styremedlem? Hvordan bør vi organisere arbeidet vårt slik at vi driver våre aktiviteter på best mulig måte, samtidig som vi ivaretar våre kontrolloppgaver? Hvordan håndterer vi forholdet mellom styret og medlemmene? Tips og råd til styret.

Om foredragsholder
Foredragsholder er advokat Alexander Heiberg. Han har lang erfaring som rådgiver for frivillige organisasjoner og som styremedlem, blant annet i skole- og amatørkorps.

Påmelding
Her melder du deg på