Frivillige må vise attest

Korpsledere, dirigenter, instruktører og andre som har ansvar for barn og unge i korps, må legge fram politiattest. Dette for i best mulig måte ivareta og sikre trygghet for medlemmene.

Norges Musikkorps Forbund har samarbeidet tett med Norges Idrettsforbund og andre organisasjoner i Frivillighet Norge som har innført krav om politiattest. Kravet ble innført 1. oktober 2009.


Hvert individ søker elektronisk og korpsene skal bekrefte behovet.
De som trenger politiattest må søke individuelt på politiet sine nettsider.
Korpset skal bekrefte behovet for attesten på eget skjema, gi dette til søkeren, og søkeren skal deretter selv søke om attest.
Info om søknadsprosessen og søknadsskjema finner du på politets nettsider.

Det er egne regler for søkere under 18 år.

Viser forøvrig til informasjon på Datatilsynet sine nettsider, politiattest i frivillige organisasjoner.