Frivillige må vise attest

Korpsledere, dirigenter, instruktører og andre som har ansvar for barn og unge i korps, må legge fram politiattest. Dette for i best mulig måte ivareta og sikre trygghet for medlemmene.

Norges Musikkorps Forbund har samarbeidet tett med Norges Idrettsforbund og andre organisasjoner i Frivillighet Norge som har innført krav om politiattest. Kravet ble innført 1. oktober 2009.