Frivillege må vise attest

Korpsledere, dirigenter, instruktører og andre som har ansvar for barn og unge i korps, må legge fram politiattest. Norges Musikkorps Forbund innførte dette kravet 1. oktober 2009. NMF har samarbeidet tett med Norges Idrettsforbund og andre organisasjoner i Frivillighet Norge som har innført krav om politiattest.

Nytt skjema finn du på politiet sine sider.

Ivaretar sikkerheten

Målsettingen med ordninga er å ivareta sikkerheten til mindreårige og mennesker med funksjonshemming. I tillegg er det også viktig at frivillige og tillitsvalgte  kjenner at deres personvern er godt ivaretatt.

Norges Musikkorps Forbund anbefaler også korps å få fornyet attest i forbindelse med at en person får endret rolle i korpset.

Har taushetsplikt

Politiattesten blir utskrevet på papir og blir sendt til den adressa som er oppgitt i søknaden eller til adressa som er registrert i folkeregisteret med vanlig post. Politiet sender aldri ut attester på epost, og det blir heller ikke opplyst om innholdet i politiattester på telefon. Politiattest blir utskrevet på grunnlag av opplysninger fra politiet sine register. Politiet har taushetsplikt om disse opplysningene.

Politiet opplever at noen tror dette er et søknadsskjema, men det er det ikke. Det er bare en bekreftelse på at vedkommende skal ha verv i foreningen/korpset/organisasjonen.

Politiet vil effektivisere

Politiet ønsker å få til en effektivisering av arbeidet rundt politiattester til frivillige organisasjoner. De anbefaler alle som skal søke om politiattest, og som har mulighet til det, om å gjøre dette elektronisk ved å følge oppskriften på www.politi.no.

Dersom søknaden blir send pr.post, må det legges ved søknadsskjema, bekreftelse, og kopi av gyldig legitimasjon.