Frister

Frist for å rapportere VO vår: 30. juni
Frist for å rapportere VO høst: 15. desember

Lov om voksenopplæring