Det er mange som har gjort symbolhandlinger som å legge på det ukrainske flagget på sin facebookprofil. Nå endrer også NMF sitt bannerbilde på facebook i hele organisasjonen.

– På den måten viser vi vår solidaritet med det ukrainske folket, fortsetter presidenten.

Også NMFs generalsekretær Karl Ole Midtbø, tar sterk avstand fra invasjonen.

– Vi har fått spørsmål fra korps som lurer på om de fortsatt kan spille russisk musikk på konserter. Det er det selvfølgelig opp til det enkelte korps å bestemme selv. De store russiske komponistene kan ikke lastes for det som skjer i dag. Samtidig det er mulig å bruke det planlagte repertoaret og la det bli presentert med noen velvalgte ord om hva korpset mener, og hvorfor de likevel velger å spille et russisk stykke.

Generalsekretæren understreker at selv om NMF tar avstand fra invasjon i Ukraina, betyr det overhodet ikke noe for forholdet til russiske dirigenter eller medlemmer i norske korps.
– Ikke minst i dagens situasjon er det viktig å vite at NMF er en inkluderende organisasjon, og alle er like viktige for oss.

Jeg synes også det er flott at korpsene har solidaritetskonserter til støtte for det ukrainske folk. Det er også fin markering at flere korps har formidlet at de har spilt den ukrainske nasjonalsangen på øvelse.

Midtbø opplyser også at NMF og Korpsnett Norge er i dialog om mulige fellesaksjoner for hele korpsbevegelsen.

– I denne tiden er det flott og viktig at vi sier fra, sier han.

 

I protest mot det russiske regimets angrep på et fritt og uavhengig Ukraina, har NTOs styre 4. mars vedtatt et sett felles retningslinjer for hvordan musikk- og scenekunstinstitusjonene kan forholde seg til russiske kunstinstitusjoner- og utøvere i den aktuelle og krevende situasjonen.

Kulturalliansen – der NMF er medlem –  støtter retningslinjene og anbefaler våre medlemmer om å sette seg inn i dem, og bruke både klokskap og hjertevarme i vurderinger om samarbeid. Les mer om retningslinjene her.