NMF har bestemt seg for å ta i bruk barneidrettsbestemmelsene fra og med førstkommende konkurransehelg.  Årsaken til at vi som en kulturorganisasjon velger å følge disse idrettsbestemmelsene fremover, er fordi de internasjonale drillorganisasjonene jobber sammen mot felles VM fra og med 2023. Da vil det være et krav at alle deltakere og deltakerorganisasjonen må være medlemmer av landets idrettsforbund.  Dette har for oss i NMF vært en lang prosess og vi har derfor over lengre tid vært i konstruktiv dialog med Norges Danseforbund i NIF for å få til et samarbeid med dem. NMF har også gode erfaringer fra Midtnorsk Mesterskap i drill, samt fått innspill fra drillere om at dette ønskes velkommen.

Fleksible overfor NIFs ønsker

Vi er enda tidlig i denne prosessen, men etter ønske fra Norges idrettsforbund lar vi disse bestemmelsene tre i kraft allerede nå selv om det formelle samarbeidet ikke er i gang ennå. Selve organiseringen av dette samarbeidet og hvilke endringer det vil bli for NMFs medlemmer fremover, kommer vi tilbake til når alle brikkene har kommet på plass. I utgangspunktet var planen å innføre barneidrettsbestemmelsene etter NM i juni 2022, med god informasjon om prosessen i forkant. Vi velger likevel nå å være fleksible overfor NIFs ønsker og tar dette i bruk allerede til helgen.

De endringene som kommer nå er:

  • Alle barn som er 10 år eller yngre kan ikke få plassering eller rangering under konkurranse. Dette gjelder solo, duett og tropp. Dersom noen har sammensatt tropp med juvenile vi disse nå gå inn i vurderingsklasse uten poeng og rangering.
  • Alle barn som er 10 år eller yngre  skal alle ha deltagermedalje under konkurransen.
  • Fra det året utøveren fyller 11 år kan de delta på konkurranser med plassering og rangeringen.
  • NM kan gjennomføres for junior, senior og adult. 11-12 år deltar da i Nasjonal konkurranse uten NM tittel.

I overgangsfasen frem mot sesongslutt i juni velger vi å se bort fra punkt 3B og 3C i barneidrettsbestemmelsene. Dette fordi mange allerede har planlagt og bestilt reiser til de kommende konkurransene.

NMF vil justere sine retningslinjer og antatt publisering av disse vil være i august 2022.

Link til barneidrettsbestemmelsene.

 

Har du noen spørsmål? Ta gjerne kontakt med Nasjonal drillkonsulent Ida Kleiven Wågsholm ida@musikkorps.no