Regionkorpset i Sør består av 50-70 musikanter i alderen 14-19 år.

Korpset har fire helgesamlinger i året, fortrinnsvis  lokalisert i hvert av regionens fire tidligere fylker. Hver samling avsluttes med en større eller mindre konsert,  hvor arrangørkorpset og regionkorpset spiller hver sin avdeling.

Vi søker fire tekniske arrangører som skal ha to samlinger hver, én pr. sesong.

Her finner du informasjon om oppgaver og dugnadshonorar: Instruks teknisk arrangør regionkorps

Dato for samlingene:

  • 20.-22. september 2024
  • 15.-17. november 2024
  • 24.-26. januar 2025
  • 14.-16. mars 2025
  • 19.-21. september 2025
  • 14.-16. november 2025
  • 23.-25. januar 2026
  • 17.-19. april 2026

Regionkorpset skal være en arena som motiverer musikantene til videre musikalsk utvikling og fortsatt medlemskap i skolekorpset.  Som teknisk arrangør for en regionkorpssamling, får korpset anledning til å være med å skape et attraktivt tilbud for regionens korpsungdommer. Gode relasjoner er med på å danne grunnlag for rekruttering til voksenkorps. En helg med regionkorpset kan bidra til at musikantene tar veien videre inn i voksenkorpslivet. Skolekorpsmusikanter kan gjerne være en dugnadsressurs på samling, og samtidig få ny inspirasjon i møte med regionkorpset. Vi ønsker derfor både voksenkorps og skolekorps som teknisk arrangør.

Søknad sendes christine@musikkorps.no innen 15. mai 2024.

Søknaden må inneholde hvilke samlingshelger som kan være aktuelle for dere, samt noe informasjon om hvilke lokaler som er tenkt benyttet til overnatting, øving og konsert. Eventuelle leiekostnader må også komme frem i søknaden.

 

Regionkorpset i Sør