Vi legger bak oss ett år som har vært preget av korona. Det har ført til avlysninger, færre rekrutteringsarenaer  og få/ingen øvelser. Vi ser at dette har ført til synkende medlemstall i regionen. Medlemsstatistikken viser at NMF Hordaland er den region som har mistet flest musikanter i 2020 med hele 9,2%.

NMF Hordaland har satt av 400 000 kr. til å stimulere til aktivitet blant våre medlemmene.

Tiltak som kan stimulere til at flere begynner i korps og/eller beholde de medlemmene de har. Det overordnet målet er å øke den lokale aktiviteten, økt rekruttering og spre musikkglede.

Hvem kan søke om tilskudd?

Korps som er medlem av NMF Hordaland, alle typer korps.

Hvilke prosjekter kan det søkes om:

  • Rekrutteringsprosjekter
  • Penger til instruktørtimer for nye medlemmer.
  • Prosjekter som øker samarbeidet mellom skole- og voksenkorps
  • Spesielt prioritet til prosjekter som går på rekruttering av gamle og nye medlemmer i aldersgruppen 12 til 17 år.
  • Prosjektere for å beholde medlemmer og spre musikkglede.

Dette må søknaden inneholde:

  • Mål og strategi for prosjektet og gjennomføringen
  • En mestringsplan for nye og gamle medlemmer – hvordan sikrere dere mestringen?
  • En opplæringsplan for nye medlemmer – hvordan sikrere dere overgangen til korpset?
  • Budsjett og kontonummer

Søknadsfristen er 18. mai 2021. Etter dette er det løpende søknad til fondet er brukt opp.

Søknaden sendes til: hordaland@musikkorps.no