Forsvarskorpsene

Landsmøtet til Norges Musikkorps Forbund slår ring om Forsvarets Musikk, og at de fortsatt skal være livskraftig i alle landets regioner. Norges Musikkorps Forbund ønsker at det rettes tverrpolitiske oppmerksomhet mot korps som kulturfenomen og oppfordrer politiske myndigheter på tvers av departementer til å sikre profesjonell korpsvirksomhet fra nord til sør!

Les hele resolusjonen «Ja til profesjonelle musikkorps i hele Norge»

Akustikken i øvingslokaler

Gode øvings- og konsertlokaler er en svært viktig rammebetingelse for at korpsbevegelsen og øvrig musikk- og kulturliv skal kunne fungere og utvikle seg. Norsk Standard sikrer bedre musikklokaler og NMF ber om at det ved rehabilitering eller nybygg av rom og lokaler til musikkutøvelse må det utføres i henhold til Norsk Standard, NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse. Den enkelte kommune må innarbeide standarden som en del av sitt kvalitetssystem, slik at denne brukes ved rehabilitering og nybygg.

Les hele resolusjonen om akustikk

Norsk Musikkråd har lansert «Rom for spilleglede» som NMF støtter. Vil du vere med å påvirke? Skriv under oppropet!

Alfred Stabell mottar Sølvtrompeten. Foto: Håkon Mogstad/NMF

Alfred Stabell, avtroppende visepresident mottar Sølvtrompeten. Foto: Håkon Mogstad/NMF

Hedersbetegnelsen Sølvtrompeten

For første gang i historien får hele fire personer utdelt Sølvtrompeten på Landsmøtet. Disse fire er: Terje Eiken, Sverre Jan Sørensen, Lars Jørgen Hauge og Alfred Stabell. Sølvtrompeten er NMFs høyeste utmerkelse. Gratulerer!

FIRE SØLGUTTER: Fra venstre: Terje Eiken, Sverre Jan Sørensen, Lars-Jørgen Hauge og Alfred Stabell. Gratulerer med velfortjent heder!

Fire sølvgutter: Fra venstre: Terje Eiken, Sverre Jan Sørensen, Lars-Jørgen Hauge og Alfred Stabell. Gratulerer med velfortjent heder!

Les: Landsmøtet valgte nytt Forbundstyre