I lang tid har Norsk musikkråd, Norges musikkorps forbund og Norges Korforbund forhandlet med TONO for å fortsette å ha den gode avtalen som sikrer vederlag til komponister mm når korps holder konserter. Forrige gang det ble brudd med TONO var i 2021.

– TONO forventer at hvert enkelt korps uten videre kan ta på seg et økonomisk og administrativt merarbeid. Det er verken midler eller mulighet til å etterkomme en så stor prisvekst. Vi håper at TONO vil ta til fornuft og vende tilbake til det gode samarbeidet vi har hatt om rammeavtalen i en årrekke, sier generalsekretær i Norsk Musikkråd, Bjarne Dæhli.

 

TONO krever nå over 40% økning for å videreføre TONO-avtalen med NMF og det frivillige musikkfeltet. Dagens avtale gjelder ut 2023.

– En slik stor økning kan ikke det frivillige musikkfeltet være med på, og det er krevende å ivareta korpsenes interesser og sikre tillatelser til konsertframføringer, sier generalsekretær i NMF, Kjersti Tubaas.

– Dette er veldig synd. Avtalen vi har er god. Vi vet at gjennom vår avtale, så vi gjør det enklere å være frivillig i korpsdrift og vi sikrer mest mulig vederlag til TONO. Vi vet frivillig-hverdagen er krevende. Mye lovpålagte krav som man må huske på. Kan vi som forbund hjelpe, så gjør vi det, fortsetter generalsekretæren.

Les mer om NMF sin TONO-avtale her.

 

Vil fortsette å dekke avgifter

NMF har likevel en ambisjon om å dekke TONO-avgiften for korpsene. Med store økninger i alle kostnader kan det på lang sikt bli vanskelig for NMF å opprettholde aktiviteten og tilbudet til korpsene. Vi inviterer TONO til nye forhandlinger og håper det er mulig å komme til ny enighet. Inntil videre vil NMF ta ansvar og dekke TONO-avgiften for korpsene selv uten TONO-avtalen.

 NMF vil utarbeide nye rutiner for korpsene i løpet av høsten, slik at alt er klart til januar 2024. Korpsene vil bli orientert i løpet av høsten om hvilke løsninger som blir iverksatt.