Avtalen som nå er signert har tilbakevirkende kraft, og gjelder dermed fra 1. januar 2018. Dette betyr at korpsene ikke må innhente tillatelse fra TONO før konsert og betale vederlag per konsert – disse forpliktelsene er dekket av rammeavtalen som nå er inngått. Unntaket er, som før, konserter som har billettinntekter på mer enn kr 50.000, eller mer enn 500 tilhørere på gratiskonserter. Her gjelder egne bestemmelser.

– Rammeavtalen gjelder for 4.500 utøverlag og gjelder for 2018 og 2019. Avtalen gir fremføringsrett til alle konserter som arrangeres av utøverlag (kor, korps, spelemannslag mv.) innenfor de rammer som er spesifisert i avtalen.  Musikkrådets hjemmeside.

I forhold til tidligere rammeavtale fra 2009-2017 er det en økning av TONO-vederlaget som skal betales. Dette skyldes at det er flere konserter enn tidligere som det skal betales for.

Alle korps er fremdeles forpliktet til å rapportere inn all musikk som fremføres. Det jobbes per i dag med å gjøre rapporteringssystemet og selve rapporteringen enklere og mer brukervennlig.