09.-10. november er det igjen klart for Ungdommens Musikkmesterskap.
Ungdommens musikkmesterskap er et mesterskap i fremførelse av klassisk musikk for alle under 26 år som arrangeres av:
Norsk kulturskoleråd,  Norges Musikkorps Forbund, Musikkpedagogene Norge og Norges musikkhøgskole.

Det arrangeres mesterskap både regionalt og nasjonalt og det er konkurranseklasser både for solister og kammermusikkgrupper.
Deltakerne som i det regionale mesterskapet får 24 eller 25 poeng går videre til en nasjonal finale i Oslo.
Den nasjonale finalen er 17.-20. januar 2020 på Norges Musikkhøgskole.

Årets disipliner er klaver, messingblås, treblås, slagverk, kammermusikk og åpen klasse(akkordeon, harpe og kirkeorgel.

1. Rekstensamlingene –  klaver ( lørdag)
2. Bergen private gymnas –  messing og treblås (lørdag)
3. Bergen kulturskole -slagverk ( lørdag)
4. Gunnar Sævigs sal,Griegakademiet – kammermusikk ( søndag)

Du kan følge med i appen: program.no. Der ligger spillelister med spilletider til alle solister og kammermusikkgrupper.