Jobber korpset ditt med spennende tiltak for å rekruttere og beholde ungdomsmusikantene?

Vi har tro på at korpsbevegelsen bygges i lokalmiljøet. Med lokale krefter.

Vi er på jakt etter gode ideer – og korps som kan sette dem ut i livet!

  • Last ned brosjyre (kommer)