12. juni:

Det er med glede vi har kunnet tildele følgende korps midler gjennom Ung Øst:
Nedre Glomma Ungdomskorps
Oslofjord Brass
Lier og Drammen Ungdomskorps

Jobber korpset ditt med spennende tiltak for å rekruttere og beholde ungdomsmusikantene?

Vi har tro på at korpsbevegelsen bygges i lokalmiljøet. Med lokale krefter.

Vi er på jakt etter gode ideer – og korps som kan sette dem ut i livet!