Ferdig program med innhold til stevne skal være klart til publisering i midten av september og senest 1.oktober.

Teknisk arrangør tar ansvar for:

 • påmeldinger og innhenting av nødvendig informasjon om deltakerkorps
 • kontakt og spørsmål rundt det praktiske med påmeldte korps
 • fakturering
 • bestilling av medaljer
 • utbetaling av honorar til innleide foredragsholdere på stevnet
 • bookinger
 • bestilling av reise/opphold til foredragsholdere

NMF Nord-Norge bidrar med:

 • kontaktnettverk
 • forslag til kontrakter
 • hjelp til bookinger, avtaler med skoler osv.
 • forslag til instruktører og foredragsholdere
 • tilstreber å stille med en faglig og/eller organisatorisk del (i form av kurs/foredrag) gratis på stevnet
 • medaljer for stevnet kan skaffes til veie i samråd med kontoret. Medaljebestilling må sendes senest 8 uker før stevnestart