Målet for prisen

Vi ønsker å hedre korpsene i regionen som dag ut og dag inn gjør alt i sin makt for å gi voksne, barn og unge et godt fritidstilbud. Prisen deles ut til et korps som over tid har vist en utvikling på områdene listet under. Korps kan søke selv, eller blir foreslått og prisen skal stimulere til vekst, samt honorere godt arbeid som er nedlagt.

Kriterier for tildeling av pris

Kr 10 000,- tildeles et korps som har vist en utvikling over tid innen ett eller flere av følgende områder:
– økt rekruttering
– musikalsk utvikling
– samarbeidsprosjekt mellom skolekorps og voksenkorps
– samarbeid med andre institusjoner i nærmiljøet, f. eks gamlehjem, skole, kulturskole
– samarbeid med andre kulturaktører, f. eks dansegrupper, kor, teater, band, kunstnerlag
– godt ungdomsarbeid

Regionstyret vurderer innkomne søknader og er ansvarlig for tildelingen.
Tildelingen kan ikke påklages.

Søknadsfrist 15. november 2022