Foredragene kl 13 hver dag er blitt streamet.  Fredagens og ukas siste innlegg ble holdt av frilansdirigent Halldis Rønning. Hun startet foredraget med å utfordre salen på hva det er som gjør at noe blir magisk. Hun fikk umiddelbart respons fra salen, der folk delte historier om magiske øyeblikk.

Rønning presiserte også at man kan planlegge for magiske øyeblikk, men at analysen ikke må ta overhånd.

– Jo mer vi tenker, jo mindre er vi til stede i øyeblikket og musikken, sa hun og mange kjente seg igjen. En i salen trakk frem et eksempel på at man kan planlegge magiske øyeblikk, ved at hun bevisst hadde meldt på korpset i 2. divisjon under NM skolekorps i Bergen i 2018. Poenget var at da ville korpset få spille i Grieghallen.

– Jeg vet ikke om publikum opplevde det som magisk, men musikantene opplevde i hvert fall det klangbildet i salen som magisk, sa dirigenten.

Halldis Rønning var også opptatt av at dersom du som dirigent skal oppleve gull eller magiske øyeblikk må man tåle at det blir litt dårlig innimellom.

Peter Szilvay  var også i salen og poengterte hvor viktig den menneskelige kontakten er for ham.

– Den tar også bort alle nervene, sa han.

Rønning poengterte også at det er  viktig å dirigere musikken, ikke partituret.

Viktig å lytte

– Det å lytte er mer en tilstand enn en sans som blir brukt – mener jeg. Og hun fortsatte:

– Hele kroppen er med på lyttingen. Oppmerksomheten vår er nøkkelen til å lytte.  Det er viktig å jobbe med hele kroppen for å bli en god dirigent, ikke bare armene.

Etter foredraget var det mange av deltakerne som ville bort til Halldis for å dele erfaringer med henne og mange kom bort for å gi skryt for tema og innhold.

Vi lurt litt på hva hun synes om dirigentsituasjonen i Norge pr dato.

– Den synes jeg ser lys ut. Det har definitivt vært et løft og det skal ikke minst Dirigentuka ha en god del av æren for. Måten denne uka legges opp på, læringsmiljøet og stemningen gjør dette arrangementet til en innertier, sier hun.

Hun synes også det er lettere å være kvinnelig dirigent enn det var før.

– Jeg vil si at de siste fem årene har jeg merket en holdningsendring. Jeg tror det skyldes at det er blitt mer vanlig med kvinnelige dirigenter nå, eller kanskje det har med at jeg er blitt eldre, sier hun og ler.

Stort fokus på smittevern

NMF Rogaland hadde som vanlig rollen som teknisk arrangør. I år har det vært ekstra krevende med å ha mye fokus på smittevern.

– Vi skulle i hvert fall ikke bli tatt på å ikke følge retningslinjene, så det har vi vært nøye på, sier daglig leder i NMF Rogaland, Lilli Anne Grong.

Prosjektleder Guro Haugan er godt fornøyd med årets uke:

– Manglende matservering har vært det største savnet.  Dermed har vi mistet den sosiale dynamikken som har pleid å være her. Men det er kommet mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne. De har følt at de har blitt mer sett enn tidligere og de har også  fått mer podietid enn vanlig.

Musikk og hjernen

Onsdag snakket nevrolog Geir Olve Skeie om aspekter ved hjernen og musikk.  Han sa blant annet at forbindelser i hjernen blir sterkere med musikk og at musikkutdannede gjør det jevnt over bedre i tester.  Musikk setter hjernen i stand til å yte ekstra!

– Musikk du liker er som dopamin for hjernen. Musikk framelsker følelser. De beste musikerne er de som kan lytte til seg selv, var noe av det som kom fram i foredraget til Skeie.